Här finner du information och råd inför inköp av bra plasma surge arresters, ofta kallat GDT, Gas discharge tube. Dessa kallas även på svenska för gasurladdningsrör, överspänningsavledare eller ofta helt enkelt för ett överbelastningsskydd även om det är ett vidare begrepp.

Vi har samlat information om vad dessa innebär, hur de skiljer sig från andra skydd för strömspikar och hur du skyddar din elektronik på bästa sätt. Här finner du tips och råd för att navigera i djungeln av olika tekniker och system.

Varför ska jag investera i ett överbelastningsskydd?

Det finns en mängd lösningar för att förhindra strömspikar att skada din elektronik, ett exempel på skydd som du redan har är de som sitter på högspänningsledningarna. Tekniken som används där skiljer sig åt för att skydda vid väldigt höga förändringar men inte nödvändigtvis för mindre. Dessa MOVs som de kallas skyddar till viss del mot större strömspikar som exempelvis blixtnedslag i elledningarna. Men har man otur eller sitter längst ut på ledningarna så kan det ofta inte vara tillräckliga. Blixtnedslag är heller inte den vanligaste orsaken till strömspikar, en enkel frysbox kan exempelvis generera strömspikar i husets elsystem. Även dessa strömspikar kan räcka för att skador kan uppstå.

Det finns som sagt flera olika sorters skydd att använda sig av men GDTs ger ett väldigt bra skydd genom tekniken som används. Till skillnad från enklare brytsystem så bygger dessa inte på mekaniska skydd utan på gas i en vakuumtub som när strömmen ökar omvandlas till plasma och avleder strömmen. På så sätt skyddar din elektronik från att skadas på ett väldigt effektivt sätt.

Ett billigt sätt att skydda dyrbara saker

Idag har de flesta mycket känslig teknik i sina hem, TV-apparaterna av idag är än mer känsliga än gårdagens. Vi har datorer och modem, även en mobiltelefon kan skadas om den är på laddning vid ett blixtnedslag. Det är såklart inte enbart hårdvaran som skyddas, utan även din data. En dator kan ju ersättas men vad händer om du förlorar alla dina foton och viktiga dokument?

Ännu viktigare blir det när man överväger brandrisken som kan uppstå, ofta så klarar sig apparater med CE-märkning men som även har hänt så har laddare och annan elektronik börjat brinna, trots att de varit CE-märkta.

En GDT avleder strömmen från dina känsliga enheter och skyddar dem från strömspikar i elsystemet. Kostnaden är låg för ett fullgott skydd. Om man så önskar kan man även välja ett system med batteribackup, en så kallad UPS. Ofta men inte alltid är tekniken kombinerad.