Överspänningsskydd är trots sina fantastiska fördelar en anordning som lätt underskattas. Dessa skyddsanordningar har många användningar, alltifrån att skydda hushållselektronik till serverstationer. De finns med olika skyddskomponenter, däribland gasurladdning, luftgap, plasma och suppressordioder. Dessa kan användas var för sig eller i kombination beroende på hur högt spänningsskydd som behövs.

Ett inköp av överspänningsskydd är en smart investering som skyddar elektroniska apparater och utrustning från skador av elektriska överspänningar. Detta säkerställer en maximal livslängd på datorer, telefoner, tv-apparater och liknande. Ha i åtanke att överspänningar inte bara orsakar förstörelse utan även tidigt åldrande, som i sin tur leder till ekonomisk förlust.

Syftet med att bryta en överspänning är att skydda komponenter från höga toppar av spänning som överstiger tolererat värde. Principen är att ju starkare en överspänning är, desto mer troligt är det att den kan orsaka skador på elektronik. Hur överspänningsskyddet fungerar är varken genom att absorbera eller stoppa överspänningar, utan vanligtvis genom att avleda och begränsa spänningen och därmed avskärma känsliga komponenter. Det kan även vara kretskort inuti en skyddsanordning som reglerar spänningsnivåerna och absorberar strömmen.

Skador till följd av överspänningar är knappast en sällsynt händelse. Försäkringsbolag rapporterar över 450 000 skador till följd av överspänningar varje år. Den vanligaste orsaken till överspänningar är blixtström. Ungefär en tredjedel av alla elektronikskador uppstår till följd blixtnedslag, såväl direkt som indirekt. Blixtnedslag är dessutom oförutsägbara och slumpmässiga då det sker cirka 100 blixtnedslag varje sekund på jordens yta. En annan mindre vanlig orsak till överspänningar är när många elektroniska apparater används på samma gång.

Fördelar med överspänningsskydd

Försäkringar och skyddsanordningar används i alla typer av sammanhang, från hem- och bilförsäkring till inbrottslarm och bilbälte. I detta sammanhang är överspänningsskydd en ekonomisk och enkel investering som avlönar sig i längden. I själv verket kan ett överspänningsskydd vara avgörande. Ta till exempel ett kortspel på Storspelare med höga insatser. Det sista en spelare önskar i en sådan situation är en överspänningsolycka som bränner sönder enheten. Med ett inköp av ett överspänningsskydd skyddas elektronik från oväntade spänningsspikar. Spänningen i elektroniska enheter regleras till att alltid vara på en säker nivå.

Tre praktiska fördelar som alla har nytta av är följande:

  • Enkel och prisvärd investering: Överspänningsskydd är mycket prisvärda och kan köpas för endast några hundralappar. Dessutom är de enkla att installera. Detta innebär att ett hushåll kan börja skydda sin elektronik för endast en bråkdel av samma kostnader som exempelvis en nyköpt tv hade kostat att ersätta.
  • Sparar pengar: Över tid är överspänningsskydd ekonomiskt eftersom det förhindrar förkortad livslängd på grund av överspänningar. Elektroniska apparater klarar sig under längre tid och behöver inte ersättas eller repareras i förtid.
  • Utökad livslängd och hållbarhet: Ett stort plus med överspänningsskydd är dess förmåga att begränsa överdriven spänning och därmed utöka livslängden på elektronik. Färre ersättningar behöver göras och det bidrar på ett enkelt sätt till en mer hållbar värld.