Vid två tillfällen, 1921 och 1989, skickades elektromagnetisk strålning från solen mot jorden med våldsam kraft. En solstorm är en naturlig process som uppstår i solens atmosfär då och då, vilket kan få allvarliga konsekvenser för strömförsörjningen på jorden. En snusförnuftig person undrar säkert om det går att dra nytta av ett sådant utbrott. Elektricitet är dyrt, borde vi inte kunna använda solens som gratiskälla? Men för att miljardtals volt ska komma till användning så måste vårt elsystem kunna absorbera den kvantiteten, och den kapaciteten har inte vårt system. Tvärtom så leder solstormen till att transformatorer exploderar och miljoner människor blir strömlösa.

Avledare skyddar hemelektroniken

I takt med att våra hem fylls med mer och mer elektronik blir frågan om elsäkerhet allt oftare aktuell. Vad händer om en solstorm slår ut elnätet? Och hur klarar hemelektroniken av det flimmer och de dippar som uppkommer när abonnenter hela tiden stänger av och på sina apparater? Det behövs teknik som skyddar din utrustning från strömavbrott och extrema väderförhållanden. En plötsligt minskning i spänningen kan ge bestående skador på dina datorer. De populära lågenergilamporna skapar energidippar. Såväl vuxna som barn har egna telefoner och datorer, så allt fler är kopplade på elnätet.

En avledare som du kopplar till din transformator är som regel gjord av silikon. Men den nya avledaren med gasplasma har en revolutionerande teknik som också är miljövänlig. En gasplasmaavledare ingår i samma gröna familj som LED-lampan. Denna kan tillsammans med en säkring skydda din strömförsörjning vid transienter eller förändringar i spänningen.

En stryktålig produkt

Plasmaavledaren är mycket liten och opererar oberoende av voltstyrka eller temperatur. Den fungerar optimalt vid hög bandbredd och låg kapacitet. Produkten är tillgänglig online på electronicdesign.com. Avledaren tillverkas av LITTELFUSE INC., Des Plaines, IL. Ring (800) 999-9445 om du har några frågor. Du kan också kontakta www.vishay.com. Vishays löddynor är särskilt avpassade för att integreras med plasmaavledaren, informationen kan vara viktig vid installation.

Ett blixtnedslag betyder att elnätet plötsligt tillförs 100 000-tals volts spänning. Åskledaren ger elnätet en möjlighet att göra sig av med den överflödiga strömmen genom att leda ner den i marken. En avledare fungerar ungefär som en kran, när det blir för mycket vatten i röret kan man öppna kranen så att vattnet kan komma ut och lätta på trycket. Varje gång du stänger på och av din strömbrytare ändras spänningen för hela elnätet. Därför behöver du en avledare för högspänning som skyddar dig och din familjs hemelektronik.