Blixtnedslag är den vanligaste anledningen till att en elektrisk störning uppstår. Elsystem och elektriska apparater kan påverkas av dessa störningar. Överspänningsavledare, även kallade plasma surge arresters, används som skydd mot överspänningstransienter orsakade av blixtnedslag. Här kan du läsa mer om vad som händer vid blixtnedslag och hur system kan skyddas.

Vad händer vid blixtnedslag?

En blixt är en elektrisk urladdning som sker i samband med åskoväder. Blixten uppstår när spänningsskillnaden mellan två platser i atmosfären eller jordytan når en viss nivå. Negativa laddningar samlas i den nedre delen av åskmolnet och den positiva laddningen samlas i den övre. När spänningsskillnaden är tillräckligt stor mellan molnets olika delar eller mellan marken och molnet sker ett överslag i form av en gnista. Denna gnista är vad vi kallar för blixt. Blixten är en elektrisk urladdning som sker i enormt hög hastighet. Blixtar är mycket kraftfulla och kan skapa enorm förödelse och skador.

Vad är plasma?

Plasma är det vanligaste tillståndet hos materia. Det är ett magnetfält samt avger elektromagnetisk strålning och ljusfenomen. Blixten är ett naturligt plasma och en hybridform av materia och energi. Inom fysiken beskrivs plasma som det fjärde aggregationstillstånd av materia. Plasma bildas vid hög värme när elektronerna separeras från atomkärnorna. Joner bildas i processen, vilket gör att gas övergår till att bli plasma. Plasma förkommer naturligt i blixtar samt i olika tekniska apparater.

Vad är plasma surge arresters?

Plasma surge arrestor, på svenska oftast benämnd som överspänningsavledare, är en anordning som skyddar elektrisk utrustning från överspänningstransienter. Blixtnedslag kan orsaka kraftiga och farliga transienter med hög energi. Dessa kan orsaka stora skador, vilket är särskilt problematiskt i elsystem där många elektriska enheter är kopplade till systemet. Överspänningstransienter kan orsakas främst av externa faktorer som blixtar, men även av interna händelser som omkopplingar. Kondensatorer, motorer och utrustning för strömkonvertering är exempel på utrustning som kan ge upphov till farliga transienter. I takt med att elektrisk utrustning blir allt mer komplex ökar risken för överspänningstransienter. Överspänningsavledare ökar elsäkerheten genom att skydda elektriska anordningar så att de inte skadas vid blixtnedslag eller annan form överspänningstransienter. De används främst för utrustning i komplexa distributionssystem, elsystem och kraftöverföringssystem.

Hur fungerar överspänningsavledare?

Överspänningsavledare skyddar en utrustningsenhet, exempelvis ett elsystem, från transienter genom att dirigera energi från en överspänning. Vid ett kraftigt elektriskt överskott eller vid ett blixtnedslag säkerställer överspänningsavledaren att högspänningen inte kommer in i elsystemet. Högspänningsströmmen skickas från utrustningsenheten direkt till marken eller någon form av isolering, vilket gör att systemet inte skadas.