Gasurladdningsrör eller som de ofta kallas GDTs, Gas discharge tube på engelska, är ett smart sätt att skydda känslig utrustning. Du kanske har sett de runda diskarna på högspänningsledningarna någon gång? Detta är MOVs, motsvarigheten för GDTs som är ett sekundärt skydd närmare enheterna.

Skillnaden mellan GDT och MOV

På högspänningsledningarna skyddar man sig med hjälp av MOVs, Metal oxide varistor som skyddar AC systemet mot skador orsakade av strömspikar, framförallt blixtnedslag. MOVs består av tätt packade halvledande material, vanligtvis zinkoxid. Detta gör att MOV agerar som en elektrisk brytare. När höga strömspikar sker så leds strömmen förbi transformatorn till jord medan vid normal ström så agerar den som isolator och släpper inte igenom ström. Eftersom växlingen mellan isolator och ledare sker på en mikrosekund så är det ett ypperligt bra skydd.

Dock är detta inte alltid tillräckligt för att skydda känslig utrustning där även en liten strömspik kan få dyra konsekvenser. GDTs är nästa steg i kedjan för att skydda enheter längre ut på ledningarna.

GDTs placeras framför och parallellt med känslig telekomutrustning som exempelvis kommunikationslinjer, signalledningar och dataöverföringslinjer. Detta för att skydda dem från skador orsakade av övergående överspänningsspikar som kan ske vid blixtnedslag och eller olyckor vid känsliga punkter i elnätet.

GDTs precis som MOVs absorberar inte strömmen utan leder den vidare ifrån känslig utrustning om olyckan är framme.

Skador som kan uppstå

Alla elektroniska enheter kan skadas av strömspikar, men generellt så kan man säga att ju mer sofistikerad utrusningen är desto känsligare är den då också. Vi har idag många känsliga prylar i våra hem, allt från ADSL-modem och datorer till mobiltelefoner på laddning, samtliga känsliga för plötsliga strömspikar. Men förutom själva hårdvaran och risken för att den går sönder så är det något annat som är svårt att ersätta, nämligen vår data.

Att en dator går sönder kan man ta ibland, men att förlora sina viktigaste foton, arbetsdokument och annat kan många gånger vara ännu värre. Sitter man och spelar bingo i mobilen hos Maria Casino och går miste om jackpotten för att åskan går så kan man hålla sig för skratt. Det finns som ni ser många skäl att satsa på att skydda sin utrustning innan olyckan är framme.

Enkelt att skydda sig

Det finns idag ett flertal sätt att skydda sig. Det finns GDTs för inbyggnad direkt på kabeln men det ska självklart utföras av behörig elektriker. Det finns dock även som fördelningsdosor från vägguttaget utan något behov av elektriker. För det bästa skyddet kan man även satsa på en backup-enhet med inbyggt batteri som förutom att skydda mot strömspikar även ser till att strömmen inte bryts till din enhet även om elnätet slås ut.

Olika modeller erbjuder bra skydd och har ofta så finns det även EMI och RFI skydd som minskar störningar av elektromagnetiska fält och radiofrekvensstörningar. Du kanske hört surret i dina högtalare när din telefon ringer bredvid stereon? Det är ett exempel på störningar som kan uppstå, precis som att man kan få bättre ljud i sitt headset utan några bakgrundsstörningar med hjälp av dessa skydd.

Det finns som sagt olika modeller med eller utan batteri men priserna för enheter med batteribackup har sjunkit mycket och det räcker oftast med en mindre enhet för att hinna spara undan sina dokument och stänga av enheterna säkert. Det är en liten investering som snabbt kan löna sig vid ett blixtnedslag.